Logo Logo
Překlad KP 14

Ploché překlady KP 14 se používají stejně jako nosné překlady nad okny, dveřmi a jinými otvory ve stěně. Díky svému tvaru však nejsou tyto překlady nosné a chovají se tak až s dalšími řadami zdiva. Ploché překlady KP 14 od cihelného systému POROTHERM u nás naleznete zde.